Tarieven:  

Ons lesjaar bestaat uit 38 lessen van een halfuur. 

(Korter les dan een halfuur heeft weinig zin, dan mis je de tijd om ergens wat dieper op in te gaan)

Onder de 21 jaar is het jaarbedrag:            € 700,-                                                            
Vanaf 21 jaar is het jaarbedrag:                  € 840,-     

Dit bedrag mag u in 10 maanden betalen, van september tot en met juni.   (U betaalt dus niet 12 maanden per jaar, zoals vaak gebruikelijk.)

Wij vragen geen inschrijvingsgeld.

Kinderen van ouders met lage inkomens of geen inkomen, kunnen een bijdrage krijgen via het www.kindpakket.nl.

Voor meer informatie, neem contact op bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost, bereikbaar via 0162 – 45 84 87

en info@leergeldwbo.nl.

Betaling
Betaling graag via bank overschrijving in de eerste helft van iedere nieuwe maand.
Voor uw en ons gemak verzoeken wij u vriendelijk hier een vaste periodieke overschrijving van te maken.

U kunt het lesgeld overmaken naar rekening: NL31INGB0005434081 t.n.v. S. van Wijgerden

  Vakanties 2020:  

Voor het schooljaar 2020-2021 worden de vakanties van de basisscholen aangehouden, met name van de ds. Groenewegenschool.

 

  Huisregels:  

Wij hanteren dezelfde 'huisregels' als de muziekscholen, namelijk:


- We zijn terughoudend in het verzetten of laten inhalen van lessen, wegens ons volle lesrooster.
  Voor kinderfeestjes, verjaardagen e.d. kunnen lessen niet verschoven worden.

  Ook bij ziekte van de leerling is het niet vanzelfsprekend dat een les ingehaald kan worden.
  Alleen als het voor de betreffende les gemeld is, en er binnen dezelfde week een plek vrij is gekomen.


- Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Dus ook bij ziekte of het vergeten zijn van een les.


- Bij ziekte v.d. docent proberen we de les op een ander tijdstip in te halen, of deze wordt door een andere docent gegeven.

  Er wordt bij ziekte van de docent 2 weken doorbetaald.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.