top of page

  Tarieven:  

Ons lesjaar bestaat uit 38 lessen van een halfuur. 
De lessen starten op maandag 22 augustus.

Onder de 21 jaar: 

In augustus 2022  € 40,-  en de maanden september tot en met juni 2023  € 76,- per maand.

U betaalt niet in juli.

vanaf 21 jaar:
In augustus € 45,- en september tot en met juni 2023  € 90,-  per maand.

U betaalt niet in juli.

Wij vragen geen inschrijvingsgeld.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.


Betaling
Betaling graag via bank overschrijving in de eerste helft van iedere nieuwe maand.
Voor uw en ons gemak verzoeken wij u vriendelijk hier een vaste periodieke overschrijving van te maken.

U kunt het lesgeld overmaken naar rekening: NL31INGB0005434081 t.n.v. S. van Wijgerden

Kinderen van ouders met lage inkomens of geen inkomen, kunnen een bijdrage krijgen via het www.kindpakket.nl.

Voor meer informatie, neem contact op bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost, bereikbaar via 0162 – 45 84 87

en info@leergeldwbo.nl.

  Vakanties:  

Voor het schooljaar 2022-2023 worden de vakanties van de plaatselijke basisscholen aangehouden.

 

  Huisregels:  

Wij hanteren dezelfde 'huisregels' als de muziekscholen, namelijk:


- We zijn terughoudend in het verzetten of laten inhalen van lessen, wegens ons volle lesrooster.
  Voor kinderfeestjes, verjaardagen e.d. kunnen lessen niet verschoven worden.

  Ook bij ziekte van de leerling is het niet vanzelfsprekend dat een les ingehaald kan worden.
  Alleen als het voor de betreffende les gemeld is, en er binnen dezelfde week een plek vrij is gekomen.


- Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Dus ook bij ziekte of het vergeten zijn van een les.


- Bij ziekte v.d. docent proberen we de les op een ander tijdstip in te halen, of deze wordt door een andere docent gegeven.

  Indien dit niet lukt, wordt er bij ziekte van de docent 4 weken doorbetaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bottom of page